Acta Geographica Lodziensia t. 95/2009

E-książki

Informacje

ZARYS TREŚCIPraca dotyczy analizy paleogeograficznej fragmentów Pojezierza Suwalskiego, Pojezierza Dobrzyńskiego, WysoczyznyDrohickiej i wybranych dolin Tatr Wysokich w czasie ostatniego zlodowacenia. Rozważania oparto na analizie geomorfologicznej,geologicznej, badaniach geoelektrycznych i...

Indeks