Budowanie marki miasta

Ekonomia i finanse

Informacje

Publikacja jest nowatorską próbą opracowania teoretycznych podstaw budowania marki miasta w polskiej literaturze przedmiotu ze szczególnym pilastry elewacyjne uwzględnieniem elementów formułowania jej tożsamości. Autorka wyjaśnia w niej prawidłowości dotyczące wyboru wyróżników tożsamości miejskiej...

Indeks