Darowizny towarów na cele charytatywne - skutki podatkowe i rachunkowe (Mk)

E-książki

Informacje

Darowizna towarów na cele charytatywne nie pozostaje bez wpływu na rozliczenia podatkowe i ewidencję księgową darczyńców i obdarowanych. W publikacji kompleksowo omawiamy skutki podatkowe i rachunkowe przekazania darowizny u obu stron tej czynności.

Indeks