Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

E-książki

Informacje

Książka poświęcona jest roli klauzuli dobrej wiary w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - niewątpliwie najważniejszego aktu prawnego z zakresu międzynarodowego prawa handlowego.Monografia zawiera wnikliwą analizę tematu, dotychczas szerzej niepodejmowanego prze...

Indeks