Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce

Ekonomia i finanse

Informacje

Dwudziesta rocznica otwarcia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie skłania do wielu analiz, ocen i podsumowań dotyczących zarówno funkcjonowania GPW, jak i jej wpływu na zmiany zachodzące w gospodarce. W książce #8211; będącej efektem badań przeprowadzonych w Uniwersytecie...

Indeks