Europa imperatyw degradacja

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka zawiera kilka artykułów napisanych przez autora w ostatnich latach. Część tekstów była już publikowana w różnych językach, na niemieckich stronach internetowych, a także w internetowym wydaniu moskiewskiego czasopisma Geopolityka.Dla celów niniejszej publikacji zostały one...

Indeks