Idea Polski w Myśli konserwatywnej

E-książki

Informacje

Bogato ilustrowana średniowiecznymi drzeworytami i obrazami, także muzycznie, spisana na pergaminie, pierwsza po "Myśli nowoczesnego Polaka" Romana Dmowskiego, kompleksowa analiza sytuacji Państwa Polskiego oraz dróg do Jego przemian i wznowienia zaniechanej misji cywilizacyjnej. Unia...

Indeks