Jak analizować dyskurs?

Podręczniki

Informacje

Tom Jak analizować dyskurs? [...] ustanawia swoiste kompendium wiedzy o dyskursie i sposobach jego analizy, przydatne zarówno dla wykładowców prowadzących przedmioty z "dyskursem" w nazwie, jak i dla studentów różnych kierunków humanistycznych i społecznych, którzy w analizie dyskursu...

Indeks