Jakość rządzenia : Polska bliżej Unii Europejskiej?

Historia

Informacje

- rok 1999 w perspektywie zdolności Polski do integracji europejskiej- problemy polityki rozwoju regionalnego Polski w warunkach integracji europejskiej- instytucjonalizacja nie - odpowiedzialności

Indeks