Języki mniejszości i migracje w pejzażu kulturowym Włoch

Nauki humanistyczne

Informacje

Rozważania Witolda Misiudy-Rewery mają charakter wszechstronny i interdyscyplinarny. Jego książka poświęcona cywilizacji podmiotowości, fenomenowi regionalnej tożsamości oraz historycznym i nowym mniejszościom językowym. Autor dokonuje w niej analizy takich zagadnień, jak:...

Indeks