Konstruowanie jaźni i społeczeństwa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka przedstawia główne wątki teorii interakcjonizmu symbolicznego oraz metodologię badań jakościowych jaźni i społeczeństwa jako procesów interakcji i komunikacji. Część pierwsza przedstawia zagadnienia teoretyczne wyrosłe na gruncie pragmatyzmu amerykańskiego oraz związki...

Indeks