Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo

Informacje

Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Indeks