Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Prawo

Informacje

Autor dokonuje analizy czynności sędziego i referendarza sądowego składających się na założenie księgi wieczystej i ujawnienie w niej stanu prawnego nieruchomości.

Indeks