Modlitewnik zawierzenia

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Biorąc do ręki ten modlitewnik, oddajmy Chrystusowi samych siebie, rodzinę, ojczyznę, ufając, że On sam zatroszczy się o nas. Powierzajmy Bogu wszystkie http://projektfoto.pl/portfolio-category/zdjecia-wnetrz-i-nieruchomosci/ sprawy naszego życia, te ważne i te zwyczajne. Jeśli sobie nie radzimy, prośmy naszego Króla: Jezu, Ty się tym zajmij!, a gdy...

Indeks