Mozaiki przestrzeni transnarodowych

E-książki

Informacje

Dynamicznie rozwijający się nurt badań nad transnarodowością pozwala pokazać i wyjaśniać subtelności współczesnej (ale i dawnej) mobilności columbia oraz różnego typu paradoksy, pęknięcia strukturalne i napięcia na linii: mobilność - państwo narodowe. Perspektywa transnarodowa pozwala...

Indeks