Opisy kliniczne dzieci oraz ich rodzin DC:0-3

Nauki humanistyczne

Informacje

Opis przypadków do "Klasyfikacji diagnostycznej DC:0-3"Jak w procesie diagnozy i planowania terapii korzystać http://www.domator.biz/ z "Klasyfikacji diagnostycznej zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa"?

Indeks