Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Prawo

Informacje

Obliczenia wytrzymałościowe mes

Od roku 1989, stanowiącego cezurę polskich przemian ustrojowych, zakres i formy obecności pierwiastka religijnego w sferze publicznej oraz Obliczenia wytrzymałościowe mes relacje między państwem a kościołami i innych związkami wyznaniowymi1są zagadnieniami budzącymi ciągłe kontrowersje społeczne w Polsce.W debacie...

Cena: 30,58
Dostępność: dostępny od ręki