Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce

E-książki

Informacje

Wycena w rachunkowości w kontekście znaczących zmian w otoczeniu podmiotów gospodarczych stanowi istotne wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rachunkowości. Wybór koncepcji wyceny dla potrzeb sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia jest zagadnieniem wielowątkowym...

Indeks