Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz

E-książki

Informacje

Grzegorz Wierczyński doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autor http://marlibo-medica.pl/cennik publikacji na temat informatyki prawniczej oraz zasad tworzenia i ogłaszania prawa, w tym m.in. monografi i Urzędowe ogłoszenie...

Indeks