WIDMONTOLOGIA. TEORIA FILOZOFICZNA I PRAKTYKA ARTYSTYCZNA PONOWOCZESNOŚCI

zPozostale

Informacje

Przysługujący widmom wywrotowy, niemalże rewolucyjny potencjał został odsunięty oraz zagubiony poprzez pozbycie się tej kontrowersyjnej kategorii z terytorium metafizyki i zbyt pośpieszne odesłanie jej do przestrzeni badań nad literaturą, sprowadzając ją jedynie do roli użytecznego,...

Cena: 24,75
Dostępność: dostępny do tygodnia