Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych. SE 81

E-książki

Informacje

bio czystek

Złożoność, wieloaspektowość i rozległość problematyki struktur gospodarczych i ich przemian decydują o konieczności prowadzenia i pogłębiania badań bio czystek naukowych nad nią, zaś przemiany strukturalne zachodzące w polskiej gospodarce oraz gospodarkach krajów europejskich czynią temat...

Cena: 18,26 18,98 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie