Korespondencja 1934-1979

Literatura faktu, reportaż

Informacje

nazwy jubileuszy małżeńskich

Wymiana listów między dwoma pisarzami, z których każdy był wybitną indywidualnością i reprezentował odmienny temperament artystyczny, należy do najciekawszych nazwy jubileuszy małżeńskich zjawisk w literaturze epistolograficznej XX wieku. W korespondencji tej nie ma zdawkowych duserów, jest ona nie tylko wyrazem...

Cena: 12,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia