Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym

E-książki

Informacje

Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka...

Cena: 25,20 28,80 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie