Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Prawo

Informacje

tiul z metra

Od roku 1989, stanowiącego cezurę polskich przemian ustrojowych, zakres i formy obecności pierwiastka religijnego w sferze publicznej oraz tiul z metra relacje między państwem a kościołami i innych związkami wyznaniowymi1są zagadnieniami budzącymi ciągłe kontrowersje społeczne w Polsce.W debacie...

Cena: 30,58
Dostępność: dostępny od ręki