Program Ochrony Roślin Rolniczych 2017

Podręczniki

Informacje

Program Ochrony Roślin Rolniczychpowstał przy współpracy z naukowcami z Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Omówionesą w nimzagadnienia z zakresu ochrony zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka i buraków cukrowych: stosowanie zapraw, fungicydów, insektycydów,...

Cena: 23,63
Dostępność: dostępny do tygodnia