Wielki słownik idiomów angielskich

Słowniki, translatory

Informacje

Wielki słownik idiomów angielskich zawiera 25 000 haseł i zwrotów, obejmujących wyrażenia idiomatyczne, utrwalone figury stylistyczne, kolokwializmy, wulgaryzmy, wyrazy i zwroty slangowe, przysłowia, czasowniki złożone, przymiotniki i rzeczowniki utworzone od czasowników złożonych,...

Cena: 60,06
Dostępność: dostępny do tygodnia